Galeria
Wszystkie zdjecia umieszczone w galeriach pochodzą ze zbiorów Tadeusza Słobodzianka i zostały umieszczone na stronie dzięki jego uprzejmości.


Lata trzydzieste


Lata szesdziesiate


Ikony