Pan Filipiuk z odciętym fragmentem obrazu (na obrazie Eliasz Klimowicz)

panfilipiukzodcitymfragmentemobrazunaobrazieeliaszklimowicz.jpg