Bibliografia

Literatura, artykuły

1. Włodzimierz Pawluczuk, Wierszalin. Reportaż o końcu świata, Kraków 1974
2. Włodzimierz Pawluczuk, Wierszalin. 30 lat później
3. Aleksiej Karpiuk, Raj w Wierszalinie, czyli przypadki Eliasza, Białystok 1993

4. Włodzimierz Pawluczuk, Sekta Grzybowska - doktryna i ideologia, "Roczniki Białostockie" 1968/69, t. 9, s. 315-333
5. Włodzimierz Pawluczuk, Autobiografia Daniluka, "Euchemer" 1974, nr 1, s. 73-78
6. Włodzimierz Pawluczuk, Psychoza w parafii, "Euchemer" 1971, nr 1, s. 55-62
7. Włodzimierz Naumiuk, Kultura czy Qltura?, w: Warto zapytać o kulturę, pod red. Krzysztofa Czyżewskiego, Białystok 2005
8. Dorota Naumczyk, Wrona kracze na deszcz, "Gazeta Współczesna" 13/04/06
9. Anna Mierzyńska, Koniec świata w Wierszalinie, "Gazeta Współczesna" 06/08/04
10. Jarosław Charkiewicz, idźmy: prapawieduje i scalaje, "Czasopis" 2003, nr 3
11. Jadwiga Tokarska - Bakir, Anty-Pawluczuk, "Krasnogruda" 2000, nr 12 (w tym samym numerze również List do Redakcji Pawluczuka)

Okiem kamery