Postacie
czyli wszyscy, których fascynuje legenda Wierszalina a także i ci, którzy byli bezpośrednio związani z ruchem Eliasza